Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

15. 9. 2022

2. Ing. Eliška Krejčí Reková, MBA

Ředitelka dětských skupin, zastupitelka Brno-Komín, předsedkyně finančního výboru, máma

 
Celý příspěvek

15. 9. 2022

1. Ing. Petr Kratochvíl

Člen rady města Brna pro oblast dopravy

 
Celý příspěvek

15. 9. 2022

Volební program do zastupitelstva Brno Komín 2022

Doprava v Komíně

 • Zajistíme zlepšení parkování v Komíně.
 • Vytipujeme místo pro parkovací dům v Komíně.
 • Budeme jednat s krajem o rozšíření a sdílení parkoviště před SOU spojů.
 • Zajistíme prostředky na rekonstrukci komunikací (chodníky, silnice, parkoviště).
 • Zajistíme prostředky na opravu stávajících a vybudování nových cyklostezek.

 

Podpora školství, kultury a sportu v Komíně

 • Zajistíme prostředky na rozšíření kapacity ZŠ Pastviny (dostavba nových učeben).
 • Zavedeme čtyřletý plán finanční podpory sportovních a mládežnických aktivit v Komíně (sport a kultura mládeže).
 • Zajistíme otevření sportovišť pro děti a mládež ve školských zařízeních.
 • Zajistíme navýšení kapacity předškolních zařízení s důrazem na děti mladší 3 let.
 • Zaměříme se na aktivní rozvoj oblasti Komínské louky.

 

Životní prostředí

 • Zajistíme opravu stávajících a doplnění nových dětských hřišť.
 • Zajistíme realizaci zastínění vybraných dětských hřišť a míst pro setkávání občanů.
 • Rozšíříme plochy outdoorových cvičišť a také výběhů pro psy.
 • Vybudujeme víceúčelové sportoviště rovněž v horní části Komína (ulice Ulrychova).

 

Bezpečnost

 • Zajistíme zvýšení bezpečnosti v prostoru hlavního přestupního uzlu MHD při ulici Svratecká.
 • Vybudujeme bezpečný přechod pro chodce na ulici Štursova.
 • Rozšíříme plochy pokryté veřejným osvětlením.
 • Upravíme břeh u sokolovny pro bezpečnější pohyb chodců a cyklistů.

 

Bydlení v Komíně

 • Zachováme rezidenční charakter naší krásné městské části.
 • Nebudeme rozšiřovat plochy pro výstavbu mimo již definované v územním plánu.
 • Sousedský charakter života v Komíně podpoříme vybavením i rozšířením veřejných míst sloužících k odpočinku a setkávání lidí i jejich domácích mazlíčků o další městský mobiliář
 
Celý příspěvek

15. 9. 2022

4. Ing. arch. Pavel Pekár

Architekt, zastupitel MČ Brno- Komín, člen stavební komise, pejskař

 
Celý příspěvek

15. 9. 2022

3. Ing. arch. Libor Vlček

Architekt, zastupitel městské části Brno Komín, člen stavební komise

 
Celý příspěvek

15. 9. 2022

Slovo lídra kandidátky

/ Rubrika: Aktuality

Vážení a milí spoluobčané, Komíňáci,

v posledních čtyřech letech se z pozice člena Rady města Brna věnuji jedné z nejsložitějších problematik v Brně a tou je doprava. Z pohledu Komína je jednou z nejdůležitějších staveb probíhající investice do VMO Žabovřeská, která po dokončení významně změní dopravní parametry v nejbližším okolí.

V Komíně samotném vidím jako jednu z palčivých otázek řešení parkovacích kapacit související také s rozvíjejícím se systémem rezidentního parkování. Další nutnost vidím v rekonstrukci některých páteřních komunikací, zejména Hlavní a Štursova.

Jedním dlouho diskutujícím projektem je rekonstrukce objektu „Staré hasičky“ v centru Komína a s tím související revitalizace přilehlého veřejného prostoru. Věřím, že se nám podaří zajistit finanční prostředky z rozpočtu města Brna v následujících letech pro tento záměr.

ODS na úrovni města i na úrovni naší městské části představuje tým pracovitých a odborně zdatných lidí, kteří se zajímají o veřejný prostor a svou aktivitou chtějí přispět, aby se nám v Brně a v Komíně žilo bezpečně a komfortně.

Jménem našich kandidátů vás prosím o podporu ve volbách!

Ing. Petr Kratochvíl, lídr kandidátky ODS Brno – Komín, radní pro dopravu města Brna

 
Celý příspěvek

19. 9. 2022

Setkání s Komíňáky

/ Rubrika: Aktuality

Ve středu 21.9.2022 od 14:30 do 17:00 se na Vás těšíme u našeho stánku ODS.
Najdete nás na Svratecké před cukrárnou AIDA. Velmi rádi s Vámi prodiskutujeme všechny body našeho programu a těšíme se, že uslyšíme i od Vás, co se Vám v Komíně líbí, nebo co byste ještě chtěli zlepšit.
Naviděnou ve středu :) Vaše komínská ODS
 

 
Celý příspěvek

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky