Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volební program 2022

Příspěvky

15. 9. 2022

Volební program do zastupitelstva Brno Komín 2022

Doprava v Komíně

 • Zajistíme zlepšení parkování v Komíně.
 • Vytipujeme místo pro parkovací dům v Komíně.
 • Budeme jednat s krajem o rozšíření a sdílení parkoviště před SOU spojů.
 • Zajistíme prostředky na rekonstrukci komunikací (chodníky, silnice, parkoviště).
 • Zajistíme prostředky na opravu stávajících a vybudování nových cyklostezek.

 

Podpora školství, kultury a sportu v Komíně

 • Zajistíme prostředky na rozšíření kapacity ZŠ Pastviny (dostavba nových učeben).
 • Zavedeme čtyřletý plán finanční podpory sportovních a mládežnických aktivit v Komíně (sport a kultura mládeže).
 • Zajistíme otevření sportovišť pro děti a mládež ve školských zařízeních.
 • Zajistíme navýšení kapacity předškolních zařízení s důrazem na děti mladší 3 let.
 • Zaměříme se na aktivní rozvoj oblasti Komínské louky.

 

Životní prostředí

 • Zajistíme opravu stávajících a doplnění nových dětských hřišť.
 • Zajistíme realizaci zastínění vybraných dětských hřišť a míst pro setkávání občanů.
 • Rozšíříme plochy outdoorových cvičišť a také výběhů pro psy.
 • Vybudujeme víceúčelové sportoviště rovněž v horní části Komína (ulice Ulrychova).

 

Bezpečnost

 • Zajistíme zvýšení bezpečnosti v prostoru hlavního přestupního uzlu MHD při ulici Svratecká.
 • Vybudujeme bezpečný přechod pro chodce na ulici Štursova.
 • Rozšíříme plochy pokryté veřejným osvětlením.
 • Upravíme břeh u sokolovny pro bezpečnější pohyb chodců a cyklistů.

 

Bydlení v Komíně

 • Zachováme rezidenční charakter naší krásné městské části.
 • Nebudeme rozšiřovat plochy pro výstavbu mimo již definované v územním plánu.
 • Sousedský charakter života v Komíně podpoříme vybavením i rozšířením veřejných míst sloužících k odpočinku a setkávání lidí i jejich domácích mazlíčků o další městský mobiliář
 
Celý příspěvek